Strona główna

K-GESUT

Szkolenia, do udziału w których mamy przyjemność zaprosić realizowane są na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a ich celem jest przedstawienie możliwości wykorzystania osiągniętych w ramach projektu K-GESUT rezultatów oraz upowszechniania wiedzy z zakresu jakości danych i systemów informacji przestrzennej. Szkolenia skierowane są do pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, nie będących pracownikami IT i zajmujących się prowadzeniem bazy GESUT, a w przypadku jej braku tworzeniem i aktualizacją mapy zasadniczej.

Wykonawcą szkoleń jest konsorcjum firm SmallGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz OPGK Rzeszów S.A.

Informacje dotyczące organizowanych szkoleń dostępne są w sekcji O szkoleniach. Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się w systemie oraz przesłać do Wykonawcy skan lub fax wymaganych dokumentów.

 

W razie dodatkowych – pytań zapraszamy do kontaktu.