REJESTRACJA

WAŻNE: Rekrutacja została zakończona. Trwa weryfikacja zgłoszeń. 

 

WAŻNE: Przy wypełnianiu formularzy prosimy o korzystanie z aktualnych wersji  przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge (dla syst. Windows 10). Gwarantuje to poprawne działanie formularzy i prawidłowe ich przesyłanie.

          

Należy także pamiętać o sprawdzeniu folderu SPAM w celu weryfikacji, czy automatycznie generowane dokumenty wysłane w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza nie zostały sklasyfikowane jako wiadomość niechciana.

 

 

Formularz dla Zgłaszającego składa się z:

  • Formularza danych jednostki organizacyjnej,
  • Danych zgłaszanych uczestników (imię, nazwisko oraz e-mail),
  • Ankiety „Dobre Praktyki”.

Celem Ankiety jest identyfikacja „Dobrych praktyk” w zakresie utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT oraz uzgodnienia inicjalnej bazy danych GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu. Udzielone przez Państwa odpowiedzi stanowić będą jedno ze źródeł informacji wykorzystanych do przygotowania materiałów szkoleniowych.

Czas wypełniania – ok. 15 min.

 

Formularz dla Uczestnika składa się z trzech sekcji:

  • Formularza osobowego,
  • Informacji organizacyjnych,
  • Ankiety „Dobre Praktyki”.

Celem Ankiety jest identyfikacja „Dobrych praktyk” w zakresie utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT oraz uzgodnienia inicjalnej bazy danych GESUT z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu. Udzielone przez Państwa odpowiedzi stanowić będą jedno ze źródeł informacji wykorzystanych do przygotowania materiałów szkoleniowych.

Wypełnienie Ankiety jest konieczne, aby wziąć udział w Szkoleniu, dlatego prosimy o to wszystkie wytypowane osoby – zarówno Uczestników wskazanych na liście podstawowej jak i rezerwowej.

Osoby wytypowane jako Uczestnik szkolenia będą mogły dokonać wyboru terminu i miejsca szkolenia. Lista dostępnych terminów znajduje się w zakładce terminarz.

Ankieta zawiera pytania opisowe, jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru.

Czas wypełniania – ok. 20 min.