Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz regulaminem Szkoleń K-GESUT: