Niezbędne dokumenty
Dokumenty rejestracyjne:

Aby potwierdzić swój udział w szkoleniu oraz rezerwację wybranego terminu należy przesłać do Organizatora kopię wymaganych dokumentów (skan lub fax). Dokumenty obowiązujące w projekcie to:

  • Zgłoszenie jednostki – podpisane przez Geodetę Powiatowego/Kierownika ODGiK. Możliwe jest zgłoszenie maksymalnie czterech pracowników z jednej jednostki (dwóch Uczestników szkolenia oraz dwóch Uczestników rezerwowych).
  • Metryczka Uczestnika\Deklaracja Uczestnictwa – dokument zawierający podstawowe informacje dotyczące Uczestnika szkolenia.
  • Informacje organizacyjne – dokument zawierający informacje dotyczące m.in. zakwaterowania i wyżywienia.
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji szkolenia.

Dokument Zgłoszenie jednostki wystarczy przesłać jeden dla wszystkich pracowników danego podmiotu. Pozostałe trzy dokumenty wypełnia każda osoba wskazana jako Uczestnik bądź Uczestnik rezerwowy.

Jeżeli podczas rejestracji na podany adres e-mail nie otrzymał/a Pan/i odpowiednich formularzy, można je pobrać również tutaj:

Zgłoszenie jednostki

Formularz zgłoszenia Uczestnika

WAŻNE: Dokumenty należy używać tylko w sytuacji, jeśli zgłoszenie nie może być zrealizowane z wykorzystaniem Ankiety Zgłoszeniowej (zakładka  REJESTRACJA).

WAŻNE: Termin i miejsce szkolenia wpisują tylko osoby wytypowane jako Uczestnik Szkolenia. Uczestnicy rezerwowi proszeni są o pozostawienie pustych tych pól. 

 

Zwrot kosztów dojazdu:

Uczestnikom szkoleń przysługuje zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem w szkoleniu. Warunki ubiegania się o zwrot przedstawione zostały w regulaminie szkoleń (§4)Zwrot dokonywany jest na podstawie przedstawionego Wniosku wraz z załączonymi biletami. Wniosek należy dostarczyć do siedziby Wykonawcy maksymalnie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu szkolenia (decyduje data stempla pocztowego). Zwrot, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, będzie przekazany przelewem na podany numer konta.

Wnioski z załącznikami należy przesłać na adres:
SmallGIS Sp. z o.o.
Ul. Wadowicka 8a, wejście C
30-415 Kraków

Pobierz Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu