Zasady rekrutacji

WAŻNE: Rekrutacja trwa do 7 marca 2018 r.

Zasady rekrutacji:

 1. Z jednego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgłoszonych może zostać maksymalnie czterech pracowników (dwóch Uczestników szkolenia oraz dwóch Uczestników rezerwowych).
 2. Decyzję, które osoby zostaną wytypowane podejmuje Geodeta Powiatowy/Kierownik ODGiK podając ich nazwiska w krótkim formularzu elektronicznym.
 3. Po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail przesłany zostanie dokument – Zgłoszenie jednostki.
 4. Wskazane osoby wypełniają elektroniczny formularz rejestracyjny dla Uczestnika.
 5. Po rejestracji elektronicznej na wskazany adres e-mail otrzymają niezbędne dokumenty:
  1. Metryczka/Deklaracja Uczestnictwa
  2. Informacje organizacyjne
  3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 6. Do dokumentów należy dołączyć Zgłoszenie jednostki – podpisane przez osobę zgłaszającą Uczestników, potwierdzające zgodę na udział wytypowanych osób w szkoleniu (wystarczającym jest przesłanie jednej kopii dla wszystkich wskazanych Uczestników z jednej jednostki).
 7. Kopię (skan lub fax) podpisanych dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kgesut@szkoleniagis.pl lub faksem pod
  numer: 12 295 08 21.