Harmonogram szkolenia
Dzień I
Od 10:00 Wydawanie identyfikatorów, materiałów szkoleniowych i promocyjnych
10:30-12:00 Oficjalne rozpoczęcie i przywitanie gości
Wykład cz. I
12:00 – 12:10 przerwa kawowa
12:10 – 13:10 Wykład cz. II
13:10 – 13:50 przerwa obiadowa
13:50 – 14:50 Wykład cz. III
14:50 – 15:00 przerwa kawowa
15:00 – 16:00 Wykład cz. IV

18:30  – kolacja dla osób korzystających z noclegu

śniadanie podawane jest w godzinach 7:00 – 10:00

Dzień II
9:00 – 10:50 Warsztaty praktyczne cz. I
10:50 – 11:00 przerwa kawowa
11:00 – 12:30 Warsztaty praktyczne cz. II
12:30 – 13:10 przerwa obiadowa
13:10 – 14:40 Warsztaty praktyczne cz. III
14:40 – 14:50 przerwa kawowa
14:50 – 16:20 Warsztaty praktyczne cz. IV

18:30  – kolacja dla osób korzystających z noclegu

śniadanie podawane jest w godzinach 7:00 – 10:00

Dzień III
9:00 – 10:30 Warsztaty praktyczne cz. V
10:30 – 10:40 przerwa kawowa
10:40 – 12:10 Warsztaty praktyczne cz. VI
12:10 – 12:20 przerwa kawowa
12:20 – 13:00 Test, ankieta ewaluacyjna
13:00 – 13:30 przerwa obiadowa
13:30 – 14:00 Rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia