Program szkoleń
Dzień I – część teoretyczna
Wykład cz. I

Propedeutyka projektu K-GESUT

 

Standardy wymiany danych

 

Zakres informacyjny powiatowej bazy GESUT 

Wykład cz. II

Organizacja procesu opracowania powiatowej bazy GESUT

 

Uzgadnianie inicjalnej bazy GESUT

 Wykład cz. III

Metadane

 

Zarządzanie jakością i kontrola danych

Wykład cz. IV

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)

 

Dzień II – część warsztatowa
Warsztaty praktyczne cz. I

Zakres informacyjny bazy GESUT, podstawy obsługi GML

Warsztaty praktyczne cz. II Wstęp do technologii GIS na przykładzie aplikacji QGIS (zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji)
Warsztaty praktyczne cz. III Wstęp do technologii GIS na przykładzie aplikacji QGIS (zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji)
 

Zarządzanie jakością i kontrola danych 

Warsztaty praktyczne cz. IV

Zarządzanie jakością i kontrola danych

 

Dzień III – część warsztatowa
Warsztaty praktyczne cz. V

Zarządzanie jakością i kontrola danych

Warsztaty praktyczne cz. VI Zarządzanie jakością i kontrola danych
 

Prezentacja aplikacji do prowadzenia GESUT (wczytywanie wyników analiz przestrzennych do oprogramowań wykorzystywanych w ODGIK

  Metadane

Szkolenie zakończy się testem.